LICHEŃ

Licheń – 2 dni

Zwiedzanie: Sanktuarium MB Skalmierzyckiej na

Skalmierzycach, Kalisz – Katedra Św. Józefa,

Lasek Grąbliński, Licheń – Sanktuarium MB

Licheńskiej, Golgota, Bazylika.

Koszt: 140,-

Terminy:

04.08.2018 – 05.08.2018

15.09.2018 – 16.09.2018